Thông báo : Hoãn Chương Trình Event CHARME 2020 do ảnh hưởng COVID-19

Dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp. Để tránh lây nhiễm cộng đồng, nay Công ty Charme Perfume JSC thông báo tạm hoãn chương trình Event Charme 2020 cho đến khi có thông báo mới.________________________Đăng nhận xét

0 Nhận xét