Không nên ngửi hạt cà phê trong tiệm nước hoa khi mũi bão hòa - LeLan/aperfumecatcher.comCó phải dân không chuyên chỉ ngửi được ba mùi nước hoa, và khi mũi bão hòa thì nên ngửi hạt cà phê ?

Sai. Khứu giác của bạn quyền lực hơn bạn tưởng. Mặc dù vẫn còn tùy người, nhưng người bình thường hoàn toàn có thể nhận biết hơn ba mùi nước hoa. Trong một số trung tâm thương mại hoặc Boutique nước hoa như Yves Rocher hay Nocibé, người ta có để sẵn một lọ hạt cà phê, bảo rằng khi bạn không còn phân biệt được mùi nữa, mùi cafe sẽ làm thông mũi và đuổi bớt mùi nước hoa đi.

Đây thực ra chỉ là một hình thức Marketing thôi. Trên thực tế, cafe cũng là một mùi hương và tinh dầu cafe được sử dụng làm nước hoa như những tinh dầu khác, trong Black Opium của Yves Saint Laurent chẳng hạn. Vậy tại sao nhiều khi bạn lại cảm thấy là nó hiệu quả? Cũng giống như trong ăn uống, khi bạn nếm một tí đường rồi sau đó ăn chanh thì sẽ thấy quả chanh chua hơn. Mùi hương cũng vậy, do hương cháy khét của cafe ít được dùng trong nước hoa nên sau khi ngửi mùi này, các mùi hoa hay cỏ xanh hiện rõ lên hơn. Tuy nhiên đối với những chai thuộc họ da thuộc, Oriental phương đông, … thì sự tương tác này thấp hơn nhiều do có cùng một tone mùi.  Cách tốt nhất là hãy cho mũi bạn nghỉ ngơi bằng cách bước ra ngòai hít thở không khí hoặc vùi mũi vào cách tay để hít hà mùi cơ thể của bạn, lúc đó các cơ quan nhận biết mùi sẽ được đưa về 0.

Skip the coffee beans.
Coffee beans are generally not too far away in every perfume shop. If you ask any clerk, they claim it’s because sniffing them “resets” your scent indicators. But Shumate and Luby suggest that this is an old perfumer’s tale. “It’s another strong scent,” they explain. Instead, they smell themselves. “Bury your nose in your own elbow that doesn’t have fragrance. It really works. Something about your own scent and pH recalibrates your nose.” (Forbes.com)
(Bỏ qua hạt cà phê.
Hạt cà phê thường không quá xa trong mỗi cửa hàng nước hoa. Nếu bạn hỏi bất kỳ nhân viên bán hàng nào, họ sẽ yêu cầu điều đó bởi vì đánh hơi họ, họ sẽ đặt lại chỉ số mùi hương của bạn. Nhưng Shumate và Luby cho rằng đây là một câu chuyện nước hoa cũ. Một vài mùi hương mạnh mẽ khác, họ giải thích. Thay vào đó, họ tự ngửi. Chôn mũi trong khuỷu tay của bạn mà không có mùi thơm. Nó thật sự có hiệu quả. Một cái gì đó về mùi hương và độ pH của bạn sẽ sửa mũi của bạn. - Được dịch bởi Google Translate)

By LeLan/aperfumecatcher.com | Đọc bài viết gốc

=====================================================================