Về hàng lô Charme My Love 100ml mới ra mắt

Sương vừa nhập về 5 lố thì các bạn Sỉ đã tranh thủ "hốt" sạch, chỉ chừa lại mỗi chai "trưng bày. Hụ Hụ !

My Love 100ml được bán lẻ với gia niêm yết 650.000đ

____________________________