Nhật kí đi thị trường 21/01/2019
Nhật kí thị trường 21-01-2019
Hôm nay  team Sương chia làm 2 đội

- ĐỘI 1 : Chạy vòng thành phố Vĩnh Long để phủ "tím rịm mọi nẻo đường"

- ĐỘI 2: Các bạn đứng booth khu vực Cầu Ông Me (phường 4  TP Vĩnh Long) cho khách trực tiếp thử mùi nước hoa miễn phí
Cho khách hàng trải nghiệm thử dịp tết để mua quà 2019 nhé !

------------------------------------------------------------