Kỉ niệm Sinh nhật 25 của Sương (13-11-2018) tại Đức Phát Hoàng GiaClip kỉ niệm sinh nhật lần 25 của Sương.